Guided Generation Meditation

Generatie Meditatie

Met de Guided Generation Meditation (GGM) geef je de onbewuste lasten terug.

Als kinderen willen we onze ouders te zien gelukkig, als ze niet gelukkig zijn, zeggen we ‘de kinderen’ in gedachten:

  ‘Geef mij je last / zorg / het ongelukkige gevoel, zodat je gelukkig kan zijn.
Als jij gelukkig bent, kan ik ook gelukkig zijn’.

Als je ouder bent draag je nog steeds die last / zorg / het ongelukkige gevoel  van je ouders en zelfs van vorige generaties.
Want ook je ouders waren eerst kind en hebben de zelfde gedachten gehad.

Het is nu tijd om ze terug te geven.

Laten we zeggen dat je een rugzak met heleboel van die pakketten met je mee draagt de hele tijd…

Het is inderdaad erg zwaar en het zal je naar beneden houden door het gewicht.  Het zal je in bepaalde gedragspatronen houden. Want het is niet jou last / zorg / het ongelukkige gevoel, maar van iemand anders (ouders, of mensen die je het gevoel dat het een familielid / partner). Je moet dit terug te geven.

Dat is het tamelijk makkelijke gedeelte, het teruggeven.

Het moeilijkste gedeelte is om te erkennen en je er bewust te zijn dat het er is en het niet van jou is.
Als je het gevoel hebt van iets trekt me steeds weer naar beneden of vermoeidheid, of zie je een patroon dat je ouders ook deden, het is van hen! Niet de jouwe!

Boek nu een afspraak, zodat jij je lasten terug kan geven.

English

Guided Generation MeditationAs children we want to see our parents happy, when they aren’t happy we ‘the children’ say not in words but in thoughts:

 ‘Please give me your burden/worry’s/unhappy feelings  so you can be happy.
When you are happy I’m happy’.

When you are older you still carry the burden/worry’s/unhappy feelings  from your parents and even in generations. It is now time to give them back. You probably will do this several times, so when you feel like this you need to do, do it over and over again. Not all in one time, just when you think this could be (the burden/worry’s/unhappy feelings) from my generation/someone else.

Let’s say you have  a backpack with a lot of those packages that you carry on your back all the time with you..
It is indeed very heavy and it will keep you down. It will keep you in certain patterns of behavior. Because it is not your burden/worry’s/unhappy feelings  but someone else’s (parents, or people who you feel it is a family member/partner). You have to give this back.

That is the easy part, giving it back.

The hardest part is to acknowledge and be aware of it, that it is there and it doesn’t belong to you.

When you feel down and tired, or see a pattern that your parents did also, it is theirs! Not yours!  It helps when you write it down in the process sheet. You see the patterns much more clear.

About the Author

Maak bewust een keuze, laat je gevoel spreken! Wil je veranderen? Zoek de rode draad.

Leave a Reply 0 comments